Personværnerklæring

Personvernerklæring Ingebjørg Almankås AS

 

Her finner du informasjon om hvordan Ingebjørg Almankås AS samler inn og bruker personopplysninger.

I Europa vil ett nytt personvernregelverk, General Data Protection Regulation (GDPR), tre i kraft 25. mai 2018. Dette regelverket vil sammen med ny Norsk personopplysningslov tre i kraft i Norge 1. juli 2018. Dette betyr at noen av de nye rettighetene som GDPR gir deg, og som er omtalt her, trer i kraft litt senere i Norge enn ellers i Europa. 

Her hos Ingebjørg Almankås AS tar vi sikkerheten til dine personopplysninger på alvor, hvilket betyr at det skal være sikkert for deg å benytte deg av de produktene og tjenestene som vi tilbyr.

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger om deg, for eksempel fra nettstedet vårt, samt generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Når vi skriver «du» i denne erklæringen, mener vi deg som kunde, potensiell kunde, medarbeider hos vår kunde, representant for en av våre leverandører eller andre relevante parter, slik som regnskapskontor og offentlige etater.

Personvernerklæringen er oppdatert februar 2019.

 

Hvilke typer personopplysninger samler vi inn?

Kontaktinformasjon: Telefonnummer og adresser, inkludert postadresse og e-postadresse.

 

Hvor innhenter vi opplysningene dine fra?

De personopplysningene som Ingebjørg Almankås AS registrerer, vil i hovedsak innhentes direkte fra deg som kunde, for eksempel i forbindelse med bestilling av bunad, eller når du på annen måte benytter deg av våre tjenester.


Hva bruker vi dine data til? 

Informasjonen vi samler inn om deg når du besøker vår systue eller våre digitale kanaler, brukes først og fremst til oppfyllelse av avtale om kjøp.

Sikkerhet

Ingebjørg Almankås AS har gjennomført tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å sikre dine personopplysninger slik at de er beskyttet mot tap, ødeleggelse eller uautorisert tilgang.

Rettslige forpliktelser

Ingebjørg Almankås AS behandler personopplysninger for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til lov, forskrifter eller myndighetsbeslutninger. Dette kan være:

  • bokføringskrav
  • rapportering til skattemyndigheter
  • krav og forpliktelser knyttet til betalingstjenester

Hva er dine rettigheter?

Innsyn:

Innsynsforespørselen gir deg rett til å få innsyn i data vi har lagret om deg. Dette gjelder informasjon du selv har oppgitt, informasjon vi har hentet fra eksterne kilder, og informasjon om behandling av opplysningene.


Bestill innsyn  

Du kan bestille innsyn ved å henvende deg til vår personvernansvarlig Ingeborg Dale. E-post ingeborg@almankas.no. Du vil da få info om videre framgangsmåte.

 

Innsigelse mot behandling. Rett til sletting av personopplysninger

Du har rett til å protestere på vår bruk av dine personopplysninger og få dette endret. Du kan også avslutte ditt samtykke om bruk av personopplysninger til en hver tid.

 

Retting av feilaktige personopplysninger om deg selv

Hvis opplysningene er uriktige eller ufullstendige, har du rett til å få opplysningene rettet med de begrensninger som følger av lovgivningen.

Endringer

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre og utvikle våre tjenester, produkter og nettsteder. Hvis det skulle skje endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, endringer av våre tjenester og produkter eller andre endringer som påvirker personvernerklæringen, kan det medføre at informasjonen her vil endres.