• Beltestakk barn

 • Beltestakk barn med vippe

  Beltestakk

 • Beltestakk Telemarksbunad barn

  Beltestakk

 • Almankås beltestakk bunad til barn

 • Telemarksbunader barn fra Almankås

 • Beltestakk og Øst-Telemark guttebunad

Jentebunad

Beltestakk til jente

Den flotte beltestakken til jente har mange valgmuligheter når det gjeld farger, mønster og individuelle tilpassingar.

Meir om bunaden

Kontakt oss gjerne for å snakke om ulike muligheiter og prisar.
Bunaden blir til i tett samarbeid med deg.

Tilbehør

 • Tre jenter som vipper opp håret til hverandre

  Hårvippe til Telemarksbunad

  Hårvippe brukas til alle jente og damebunadene fra Telemarks.

  Sjå meir
 • Telemarksbunader barn fra Almankås

  Sølv til barnebunadene

  Til barnebunadenen våre brukar ein mykje av det samme sølvet som til bunadene for vaksne, berre i mindre format.

  Sjå meir
Beltestakk barnebunad

Beltestakken til jente

Beltestakken kjem opprinneleg frå Midt-Telemark, og var i bruk frå midten av 1800-talet og fram til 1900.
Beltestakken har fått navn etter det breie, vevde beltet som går fleire gonger rundt livet.

Tilgangen på nye materialar og farger i siste halvdel av 1800-talet ga stakken nye muligheter, og både farger og mønstersamansettingar kunne vere svært forskjellig.

I dag er det vanleg at fargene i stakken er meir samstemde, men valgmulighetene er fortsatt store.

#barnebunad